นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 71 คน

เยี่ยมชม 111,750 คน

ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลเมืองคลองหลวงจัดซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภา และนายกเทศมนตรี

8 กุมภาพันธ์ 2564 44 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เมื่อวันที่   7  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 14.30 น. คณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาล ได้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม โดย กกต.จังหวัดปทุมธานี และ กกต. ประจำเทศบาล. ร่วมประชุม พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงานการเปิดรับสมัคร. ระหว่างวันที่ 8-12. กุมภาพันธ์ 2564. เวลา 08.30 น ถึงเลวา. 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ. ณ. เทศบาลเมืองคลองหลวง. 

เอกสารแนบ 10 ไฟล์
91899.jpg388.18 KB   แสดงภาพ
91900.jpg246.44 KB   แสดงภาพ
91901.jpg246.96 KB   แสดงภาพ
91902.jpg389.29 KB   แสดงภาพ
91903.jpg369.16 KB   แสดงภาพ
91904.jpg380.26 KB   แสดงภาพ
91905.jpg307.62 KB   แสดงภาพ
91906.jpg304.25 KB   แสดงภาพ
91907.jpg322.46 KB   แสดงภาพ
91908.jpg229.92 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา