นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 86 คน

เยี่ยมชม 111,756 คน

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลเมืองคลองหลวง จัดประชุมซักซ้อมความพร้อมการเปิดรับสมัครสมาชิก และนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง.

4 กุมภาพันธ์ 2564 31 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

นายเชิงชาย สร้อยพานิช. รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง. เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความพร้อมการเปิดรับสมัครสมาชิก และนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง. ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่. 8 -12 กุทภาพันธ์. 2564. โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล. ร่วมประชุมด้วย. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองหลวง.

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
S__2687024.jpg310.71 KB   แสดงภาพ
S__2687026.jpg352.10 KB   แสดงภาพ
S__2687027.jpg337.92 KB   แสดงภาพ
S__2687028.jpg340.80 KB   แสดงภาพ
S__2687029.jpg289.60 KB   แสดงภาพ
S__2687030.jpg363.61 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา