นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 122 คน

เยี่ยมชม 111,719 คน

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลเมืองคลองหลวงต้อนรับคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลเมืองคลองหลวง

1 กุมภาพันธ์ 2564 38 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

นายเชิงชาย สร้อยพานิช  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง ให้การต้อนรับคณะกรรมการการเลืิอกตั้งประจำเทศบาลเมืองคลองหลวง เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง โดยมีนางสาวดาราวรรณ สภานันท์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองหลวง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564

เอกสารแนบ 11 ไฟล์
IMG_0658.jpg345.13 KB   แสดงภาพ
IMG_0665.jpg354.12 KB   แสดงภาพ
IMG_0668.jpg354.20 KB   แสดงภาพ
IMG_0670.jpg304.10 KB   แสดงภาพ
IMG_0671.jpg329.83 KB   แสดงภาพ
IMG_0686.jpg308.47 KB   แสดงภาพ
IMG_0687.jpg255.07 KB   แสดงภาพ
IMG_0689.jpg320.38 KB   แสดงภาพ
S__2588693.jpg305.36 KB   แสดงภาพ
S__2588697.jpg304.70 KB   แสดงภาพ
S__2588702.jpg299.38 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 5 ภาพ

เปลี่ยนภาษา