นางสาวดาราวรรณ สุภานันท์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง เป็นตัวแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองหลวง กล่าวต้อนรับนายเชิงชาย สร้อยพานิช รองปลัดเทศบาลจาก อบต.คลองสี่ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารชั่วคราวเทศบาลเมืองคลองหลวง