นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 111,732 คน

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลเมืองคลองหลวง จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง

27 มกราคม 2564 79 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

เทศบาลเมืองคลองหลวง จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

เพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง 

เพื่อซักซ้อมการรับสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 8- 12 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองหลวง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
IMG_0544.JPG396.35 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 39 ภาพ

เปลี่ยนภาษา