นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 110 คน

เยี่ยมชม 111,672 คน

ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองคลองหลวง ร่วมดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าวของบริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด โดยจะมีการตรวจคัดกรอง จำนวน 250 ราย

22 มกราคม 2564 15 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 4 ภาพ

เปลี่ยนภาษา