นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 148 คน

เยี่ยมชม 111,653 คน

ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองคลองหลวง ร่วมดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว บริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ KAVE TU

20 มกราคม 2564 50 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 9 ภาพ

เปลี่ยนภาษา