นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 111,796 คน

ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองคลองหลวง ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ งานเทศกิจ ลงพื้นที่ล้างตลาดในชุมชนไวท์เฮ้าส์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

20 มกราคม 2564 48 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 16 ภาพ

เปลี่ยนภาษา