นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 167,235 คน

ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองคลองหลวง ร่วมกับอำเภอตลองหลวง และ รพ สต คลองหนึ่ง ตรวจมาตรการป้องกันโรค covid 19 ของสนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท

15 มกราคม 2564 40 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 4 ภาพ

เปลี่ยนภาษา