นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 86 คน

เยี่ยมชม 111,759 คน

ข่าวกิจกรรม

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง

18 มกราคม 2564 27 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

เทศบาลเมืองคลองหลวง จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

เพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง 

ซึ่งได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองหลวง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
IMG_0450.JPG390.22 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 50 ภาพ

เปลี่ยนภาษา