นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 111 คน

เยี่ยมชม 167,221 คน

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองคลองหลวง

17 ธันวาคม 2563 44 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองคลองหลวง 

 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 

เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองหลวง


ประมวลภาพกิจกรรม 28 ภาพ

เปลี่ยนภาษา