นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 19 คน

เยี่ยมชม 64,926 คน

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองคลองหลวง

17 ธันวาคม 2563 12 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองคลองหลวง 

 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 

เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองหลวง


ประมวลภาพกิจกรรม 28 ภาพ

เปลี่ยนภาษา