นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 167,199 คน

ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองหลวง

15 ธันวาคม 2563 61 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

การประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง

 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 เวลา 13.30 น. 

 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองหลวง


ประมวลภาพกิจกรรม 42 ภาพ

เปลี่ยนภาษา