นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 194 คน

เยี่ยมชม 167,162 คน

ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

24 พฤศจิกายน 2563 51 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองหลวง


ประมวลภาพกิจกรรม 34 ภาพ

เปลี่ยนภาษา