นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 11 คน

เยี่ยมชม 18,369 คน

ข่าวกิจกรรม

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร

15 ตุลาคม 2563 41 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร

เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร

มีผลตั้งแต่เวลา 04.00 น. วันที่ 15 ต.ค. เป็นต้นไป

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.393.71 KB ดาวน์โหลด

ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา