นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 11 คน

เยี่ยมชม 18,350 คน

ข่าวกิจกรรม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)

12 ตุลาคม 2563 41 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.24 MB ดาวน์โหลด

ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา