นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 218 คน

เยี่ยมชม 167,142 คน

ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองคลองหลวง

8 ตุลาคม 2563 125 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ภาคประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง


ประมวลภาพกิจกรรม 41 ภาพ

เปลี่ยนภาษา