นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 13 คน

เยี่ยมชม 16,288 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันเอดส์และอนามัยเจริญพันธ์ จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

30 กันยายน 2563 57 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดการอบรม "โครงการป้องกันเอดส์และอนามัยเจริญพันธ์" ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ประจำปีงบ ประมาณ 2563 จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมี ร.ต.อ.อุเทน บุญทับถม เป็นวิทยากรบรรยาย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้นางสุดา ทองวิลัย ปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง รักษาการแทนนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีนางสุรางค์ ประไพนพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง คณะครูอาจารย์โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง สภาเด็กและเยาวชนอำเภอคลองหลวง และนายธนพล อินละมุ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน

ภาพข่าวโดย : นางนัฐชาภรณ์ คมคง หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง ผู้ประสานงานสภาเด็กเทศบาลเมืองคลองหลวง


ประมวลภาพกิจกรรม 13 ภาพ

เปลี่ยนภาษา