นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 14 คน

เยี่ยมชม 18,356 คน

ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

30 กันยายน 2563 63 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

การประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา 13.30 น.


ประมวลภาพกิจกรรม 25 ภาพ

เปลี่ยนภาษา