นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 35 คน

เยี่ยมชม 18,344 คน

ข่าวกิจกรรม

งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองหลวง ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว

18 กันยายน 2563 74 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 12 ภาพ

เปลี่ยนภาษา