นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 17 คน

เยี่ยมชม 16,340 คน

ข่าวกิจกรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ บริเวณประตูระบายน้ำ หมู่ 1 ชุมชนญาติมิตรสัมพันธ์ ชุมชนสวนทองวิลล่า 10 ชุมชนประดู่แดง ชุมชนพฤกษาวิเลจ 12 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

17 กันยายน 2563 79 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 19 ภาพ

เปลี่ยนภาษา