ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนร่มเย็น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองหลวง เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงตามวันและเวลาที่มีแพทย์มาออกตรวจ ดังนี้ 1.วันนี้ 5/6/63 ชุมชนศุภมิตรและเทพประทานม.1 2.วันที่10/6/63 ชุมชนบุญคุ้มและแปดไร่งามฉวี 3.วันที่12/6/63 ชุมชนร่มเย็น,ชุมชนพัฒนาเจริญรุ่งและผาไทผาเมือง 4.วันที่17/6/63 ชุมชนเทพประทานม.16และประธานพร 5.19/6/63 ชุมชนทองแท้และร่มเย็นรุ่งสิน 6.24/6/93 เก็บตกกลุ่มเสี่ยงที่มาฉีดตามวันที่นัดไม่ได้ #ทั้งนี้จัดเรียงชุมชนที่ฉีดตามลำดับรายชื่อที่ส่งมา# ขั้นตอนการรับบริการมีดังนี้

1.กดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล

2.วัดไข้

3.ชั่งน้ำหนักวัดความดัน

4.คัดกรอง

5.พบแพทย์

6.ฉีดวัคซีน

7.นั่งสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน

วันนี้ขอขอบคุณท่านดร.คำดี อำนวย และทีมงานได้มามอบขนมเอแคลร์และนมให้กลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการฉีดวัคซีน ขอบคุณพี่ๆอสม.ชุมชนศุภมิตรที่มาช่วยให้บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยง