โครงการ เมืองสวย น้ำใส ปทุมธานีปลอดผักตบชวาวัชพืชและสิ่งปฏิกูล

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563