สสส.แนะวิธีใช้ชีวิตวิถีใหม่...ไปวัด


เราจะปรับตัวใช้ชีวิตไปวัดกันอย่างไร ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบันเพราะวัดคือศูนย์รวมจิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชน

ลิ้งเว็ปไซต์ สสส. https://www.thaihealth.or.th/Infographic/detail/52397/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88...%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94/