นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 191 คน

เยี่ยมชม 167,144 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 มี.ค. 63กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอคลองหลวง แชร์  
3 มี.ค. 63พิธีส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563 แชร์  
28 ก.พ. 63กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึก รณรงค์พัฒนาความสะอาด และส่งเสริมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน แชร์  
28 ก.พ. 63กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมคอน (PM2.5) ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต แชร์  
27 ก.พ. 63ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี (one stop service : oos) เปิดให้บริการตรวจลงตราวีซ่าและจัดทำบัตร(บัตรชมพู) แชร์  
25 ก.พ. 63การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2563  แชร์  
24 ก.พ. 63กิจกรรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน แชร์  
18 ก.พ. 63โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร อำเภอคลองหลวง ณ บริเวณเส้นถนนเชียงรากฝั่งทียูโดม แชร์  
30 ม.ค. 63ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองคลองหลวง  แชร์  
28 ม.ค. 63กระทรวงสาธารณสุข เผย 5 วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่า แชร์  
13 ม.ค. 63การต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว แชร์  
8 ม.ค. 63กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอคลองหลวงประจำเดือน มกราคม 2563  แชร์  
6 ม.ค. 63ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ แชร์  
3 ม.ค. 63การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ประปาไหลอ่อนถึงหยุดไหล แชร์  
25 ธ.ค. 62การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2562 แชร์  
19 ธ.ค. 62ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
9 ธ.ค. 62การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเขตเดินสายไฟฟ้าของเสาไฟฟ้าแรงสูง แชร์  
6 ธ.ค. 62กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 แชร์  
3 ธ.ค. 62โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประจำเดือนธันวาคม 2562 แชร์  
25 พ.ย. 62กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง ชุมชนคุ้งผ้าพับ แชร์  
ลำดับ 81-100 | หน้า 5/7 | แสดง 20 จาก 134 รายการ
เปลี่ยนภาษา