นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 118 คน

เยี่ยมชม 167,268 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 ส.ค. 63ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ภาพกิจกรรมเจริญพุทธมนต์และทำบุญตักรบาตรพระสงฆ์ (ภาคเช้า) แชร์  
12 ส.ค. 63กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ภาพถ่ายร่วมกับนายอำเภอคลองหลวง (ภาคเช้า) แชร์  
12 ส.ค. 63ภาพกิจกรรมการลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 (ภาคเช้า) แชร์  
11 ส.ค. 63งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสอบกิจการที่ได้รับการผ่อนปรน ในระยะที่ 5 แชร์  
11 ส.ค. 63การประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563  แชร์  
6 ส.ค. 63การประชุม การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 เทศบาลเมืองคลองหลวง  แชร์  
31 ก.ค. 63โครงการ เมืองสวย น้ำใส ปทุมธานีปลอดผักตบชวาวัชพืชและสิ่งปฏิกูล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 แชร์  
29 ก.ค. 63กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (ภาคค่ำ) แชร์  
29 ก.ค. 63กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (ภาคเช้า) แชร์  
8 ก.ค. 63การประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
5 มิ.ย. 63ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนร่มเย็น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองหลวง เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง แชร์  
4 มิ.ย. 63รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนมุสลิม) และขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ EGCO แชร์  
2 มิ.ย. 63สสส.แนะวิธีใช้ชีวิตวิถีใหม่...ไปวัด แชร์  
27 พ.ค. 63ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2563 แชร์  
13 พ.ค. 63เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนร่มเย็น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองหลวงร่วมกับอสม.ชุมชนเจริญสุขลงเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเพื่อออกใบรับรองความพิการและให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ แชร์  
9 พ.ค. 63เทศบาลเมืองคลองหลวงเดินหน้าประชาสัมพันธ์สร้างองค์ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ถูกต้อง ในตลาดหมู่บ้านไพเฮิร์ท แชร์  
24 เม.ย. 63เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่มเย็นพร้อมด้วยนพ.ศรัณย์ แพทย์ประจำศูนย์ฯลงเยี่ยมผู้ป่วยชุมชนเนรมิตรและชุมชนร่มเย็นพร้อมออกใบรับรองความพิการ แชร์  
16 เม.ย. 63คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แชร์  
14 เม.ย. 63เทศบาลเมืองคลองหลวงเดินหน้าประชาสัมพันธ์สร้างองค์ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ถูกต้อง ในตลาดชุมชนไวท์เฮาส์ แชร์  
13 เม.ย. 63ขอขอบพระคุณ บริษัท พี แอนด์ เค แฟมิลี่ จำกัด ได้บริจาคอุปกรณ์ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ (CORONAVIVUS 2019-NCOV) แชร์  
ลำดับ 41-60 | หน้า 3/7 | แสดง 20 จาก 134 รายการ
เปลี่ยนภาษา