นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 178 คน

เยี่ยมชม 167,174 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ต.ค. 63การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองคลองหลวง แชร์  
5 ต.ค. 63กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 281 "เตือนประชาชนในช่วงนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและวัสดุต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกได้" แชร์  
5 ต.ค. 63กรมควบคุมโรค แนะผู้ปกครองและสถานศึกษา ในช่วงหน้าฝนนี้ระมัดระวังบุตรหลานป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก แชร์  
30 ก.ย. 63โครงการป้องกันเอดส์และอนามัยเจริญพันธ์ จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี แชร์  
30 ก.ย. 63การประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  แชร์  
18 ก.ย. 63 งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองหลวง ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว แชร์  
17 ก.ย. 63กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ บริเวณประตูระบายน้ำ หมู่ 1 ชุมชนญาติมิตรสัมพันธ์ ชุมชนสวนทองวิลล่า 10 ชุมชนประดู่แดง ชุมชนพฤกษาวิเลจ 12 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี แชร์  
17 ก.ย. 63กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอคลองหลวง แชร์  
14 ก.ย. 63งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนมุสลิมร่วมกับ รพ.สต.ค.1 ฉีดวัคซีนคอตีบและบาดทะยักให้กับ เด็ก นร.ชั้น ป.6 โรงเรียนแก้วนิมิตร(คลองหนึ่ง) แชร์  
10 ก.ย. 63งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนมุสลิม กิจกรรมลงพื้นที่ เยี่ยมโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในสถานการณ์โควิด-19 แชร์  
10 ก.ย. 63งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนมุสลิม กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการติดเตียง เพิ่งออกจาก รพ. สอนญาติผู้ดูแลและ อสม.ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง แชร์  
10 ก.ย. 63งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนมุสลิม กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการ+สูงอายุ 91 ปี ทำแผลเบาหวาน แชร์  
9 ก.ย. 63โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน แชร์  
8 ก.ย. 63โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
3 ก.ย. 63ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากต้องชำระภาษีมากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป สามารถขอผ่อนได้ไม่เกินสามงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยงวดที่ 1 ชำระภายในเดือน ต.ค. 63 งวดที่ 2 ชำระภายในเดือน พ.ย. 63 และงวดที่ 3 ชำระภายในเดือน ธ.ค. 63 แชร์  
26 ส.ค. 63โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปี 2563 (ภาคบ่าย) แชร์  
26 ส.ค. 63โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปี 2563 (ภาคเช้า) แชร์  
24 ส.ค. 63การประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2563 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. แชร์  
12 ส.ค. 63พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563 (2) แชร์  
12 ส.ค. 63พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563 (1) แชร์  
ลำดับ 21-40 | หน้า 2/7 | แสดง 20 จาก 134 รายการ
เปลี่ยนภาษา