เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
เผยแพร่การศึกษาการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีมุ่งสู่เมืองคุณภาพ (Quality Pathum Thani 2020)ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25 ปี 2563ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน ปี 63 ครั้งที่ 2ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
กรมควบคุมโรค แนะผู้ปกครองและสถานศึกษา ในช่วงเปิดเทอมนี้ให้ระวังเด็กป่วย “โรคมือ เท้า ปาก” เน้นคัดกรองและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
กรมควบคุมโรค แนะประชาชนร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในช่วงหน้าฝน ป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ส่งสำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2563)ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24 ปี 2563ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคลองหลวง 11 (ซอยร่มเย็น) หมู่ที่ 2 ต.คลองหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน ปี 63 ครั้งที่ 1ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ ประชาสัมพันธ์การรับรู้และภูมิกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อมทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 ปี 2563ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
การปฏิบัติตาม 8 วิธี เพิ่มระยะห่างทางสังคม “Social Distancing”ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
คนหูหนวกรู้ สู้โควิด | Ep.4 | การล้างมือทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
คนหูหนวกรู้ สู้โควิด | Ep.3 | หน้ากากอนามัยทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22 ปี 2563ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองคลองหลวง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
คนหูหนวกรู้ สู้โควิด Ep.2 สถานการณ์การระบาดทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
คนหูหนวกรู้ สู้โควิด Ep.1 รู้จักไวรัสโควิด-19ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.75MB