นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 65 คน

เยี่ยมชม 186,294 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
6 พ.ค. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงข่าวประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3 พ.ค. 64เทศบาลเมืองคลองหลวง ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง : เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 2
20 เม.ย. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคลองหลวง ประกาศรายชื่อผู้เมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 16 ราย
20 เม.ย. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงเทศบาลเมืองคลองหลวง ร่วมกับอำเภอคลองหลวง จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณ รพ.สนามธรรมศาสตร์
9 เม.ย. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองคลองหลวง
8 เม.ย. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงคำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-1) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564
8 เม.ย. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2564
7 เม.ย. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงเทศบาลเมืองคลองหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
2 เม.ย. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงประกาศรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไตยมาสที่ 2 เทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2564
2 เม.ย. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำเดือน มีนาคม 2564
1 เม.ย. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13 ปี 2564
1 เม.ย. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 2 จำนวน 24 ราย
28 มี.ค. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงคำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
24 มี.ค. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางการจัดการขยะในพื้นที่รกร้าง ว่างเปล่า (พื้นที่ส่วนบุคคล)
24 มี.ค. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12 ปี 2564
19 มี.ค. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
19 มี.ค. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
19 มี.ค. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
19 มี.ค. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงการตรวจเลือทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564
18 มี.ค. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองหลวง เปิดหลักสูตรอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ 2564 Emergency Medical Response (EMR)
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 50 รายการ
เปลี่ยนภาษา