นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 95 คน

เยี่ยมชม 111,971 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
1 มี.ค. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 จำนวน 11 ราย
1 มี.ค. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบงกช 51 (ซอยพานุช) หมู่ที่ 4 ต.คลองสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ก.พ. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด ตอนที่ 6-13
26 ก.พ. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงด่วนๆๆๆ ประกาศยกเลิกลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" ในวันที่ 27 ก.พ. 2564 ณ หอประชุมใหญ่อำเภอคลองหลวง
25 ก.พ. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงคู่มือประชาชน การเลือกตั้งเทศบาลเมืองคลองหลวง
25 ก.พ. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงเทศบาลเมืองคลองหลวง เปิดรับลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
25 ก.พ. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวงเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
25 ก.พ. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงประกาศการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ
25 ก.พ. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงประกาศเปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน จนครบอายุ 6 ปี บริบูรณ์
25 ก.พ. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงประกาศการยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564
24 ก.พ. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด : ตอนที่ 1 -5
24 ก.พ. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงคลิ๊กตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล ได้ที่นี่
24 ก.พ. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 ปี 2564
24 ก.พ. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงตลาดไท
24 ก.พ. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
24 ก.พ. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต (ท้องฟ้าจำลองรังสิต)
24 ก.พ. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงวัดพระธรรมกาย
23 ก.พ. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
23 ก.พ. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
19 ก.พ. 64เทศบาลเมืองคลองหลวงประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 - ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ชุด
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 50 รายการ
เปลี่ยนภาษา