นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 156 คน

เยี่ยมชม 168,687 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562

21 กรกฎาคม 2563 88 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf6.42 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา