นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 116 คน

เยี่ยมชม 107,444 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 ต.ค. 63กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  แชร์  
21 ก.ค. 63รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา