นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 160 คน

เยี่ยมชม 168,668 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 849 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
9 เม.ย. 64จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องห้องปฎิบัติงาน (ห้องงานการเงินและบัญชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (ศูนย์ประทานพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64จ้างซ๋อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข 477- 61- 0110 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข 477-60-0102 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง (ศูนย์โฮมเพลส+มุสลิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64จ้างเหมาปรับปรุงระบบข้อมูลตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บต 524 ปทุมธานี (ยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64ซื้อน้ำดื่ม/น้ำแข็งและวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64จ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบงกช 31 หมู่ที่ 5 ต.คลองสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64จ้างเหมาซ่อมแซมถนนซอยบงกช 53 หมู่ที่ 4 ต.คลองสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64จ้างเหมาเช่าเต้นท์ พร้อมโต๊ะ-เก้าอี้ โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์-ปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต 2439 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 2634 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 1467 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64จ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบงกช 31 หมู่ที่ 5 ต.คลองสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64จ้างเหมาซ่อมแซมถนนซอยบงกช 53 หมู่ที่ 4 ต.คลองสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา