นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 77 คน

เยี่ยมชม 111,681 คน

ถาม-ตอบ (Q&A) ตั้งคำถาม
วันที่นำขึ้นเรื่องตอบอ่าน
24 ก.พ. 64 ถาม-ตอบ งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน  05
24 ก.พ. 64 Q:ถาม ทำไมถึงต้องมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 01
24 ก.พ. 64 Q:ถาม แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563  02
24 ก.พ. 64 Q:ถาม แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 01
24 ก.พ. 64 Q:ถาม การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 01
24 ก.พ. 64 Q:ถาม การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 01
24 ก.พ. 64 ถาม Q : เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง 01
24 ก.พ. 64 Q:ถาม เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ มีอะไรบ้าง 01
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา