นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 186,246 คน

ถาม-ตอบ (Q&A) ตั้งคำถาม
วันที่นำขึ้นเรื่องตอบอ่าน
29 เม.ย. 64 ขอเบอร์ติดต่อ เสียภาษีที่ดิน 04
20 เม.ย. 64 อนุมัติสร้างบ้าน  05
19 เม.ย. 64 ค่าภาษีที่ดินของห้องชุดลำดับที่4629  013
24 ก.พ. 64 ถาม-ตอบ งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน  037
24 ก.พ. 64 Q:ถาม ทำไมถึงต้องมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 013
24 ก.พ. 64 Q:ถาม แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563  013
24 ก.พ. 64 Q:ถาม แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 013
24 ก.พ. 64 Q:ถาม การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 016
24 ก.พ. 64 Q:ถาม การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 017
24 ก.พ. 64 ถาม Q : เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง 016
24 ก.พ. 64 Q:ถาม เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ มีอะไรบ้าง 015
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา