นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 92 คน

เยี่ยมชม 111,806 คน

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน การเลือกตั้งเทศบาลเมืองคลองหลวง

10 กุมภาพันธ์ 2564 6 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
หน้า 1.jpg446.79 KB   แสดงภาพ
หน้า 2.jpg443.18 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา