นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 88 คน

เยี่ยมชม 186,139 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ก.พ. 64คู่มือประชาชน การเลือกตั้งเทศบาลเมืองคลองหลวง  แชร์  
28 ต.ค. 63ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แชร์  
27 ต.ค. 63แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ แชร์  
27 ต.ค. 63ความรู้เรื่องภาษี เรื่อง ภาษีป้าย แชร์  
27 ต.ค. 63ความรู้เรื่องภาษี เรื่อง ภาษีบำรุงท้องที่ แชร์  
27 ต.ค. 63ความรู้เรื่องภาษี เรื่อง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน แชร์  
27 ต.ค. 63ตอนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
27 ต.ค. 63ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
27 ต.ค. 63ตอนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
27 ต.ค. 63วิธีหาราคาประเมินที่ดินผ่านเว็บกรมธนารักษ์ แชร์  
27 ต.ค. 63นำเสนอภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
27 ต.ค. 63สาระสำคัญ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
27 ต.ค. 63เรื่องน่ารู้บัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ แชร์  
27 ต.ค. 63การให้บริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์กรมธนารักษ์ แชร์  
27 ต.ค. 63คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
27 ต.ค. 63ประกาศฯ-หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี แชร์  
27 ต.ค. 63ประกาศฯ-หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน เฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ แชร์  
27 ต.ค. 63ประกาศฯ-ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ แชร์  
27 ต.ค. 63กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
27 ต.ค. 63พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 26 รายการ
เปลี่ยนภาษา