นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 156 คน

เยี่ยมชม 168,650 คน

วารสาร/เอกสารเผยแพร่

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 76 เดือน ต.ค. - พ.ย. 63

15 ธันวาคม 2563 43 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

เอกสารแนบ 16 ไฟล์
หน้า 001.jpg275.38 KB   แสดงภาพ
หน้า 002.jpg216.28 KB   แสดงภาพ
หน้า 003.jpg205.74 KB   แสดงภาพ
หน้า 004.jpg244.22 KB   แสดงภาพ
หน้า 005.jpg271.02 KB   แสดงภาพ
หน้า 006.jpg205.20 KB   แสดงภาพ
หน้า 007.jpg196.46 KB   แสดงภาพ
หน้า 008.jpg334.64 KB   แสดงภาพ
หน้า 009.jpg285.98 KB   แสดงภาพ
หน้า 010.jpg261.64 KB   แสดงภาพ
หน้า 011.jpg284.73 KB   แสดงภาพ
หน้า 012.jpg380.86 KB   แสดงภาพ
หน้า 013.jpg254.09 KB   แสดงภาพ
หน้า 014.jpg306.70 KB   แสดงภาพ
หน้า 015.jpg278.20 KB   แสดงภาพ
หน้า 016.jpg258.24 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา