นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 205 คน

เยี่ยมชม 168,817 คน

วารสาร/เอกสารเผยแพร่

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 75 เดือน ส.ค. - ก.ย. 63

23 พฤศจิกายน 2563 35 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 75 เดือน ส.ค. - ก.ย. 63.pdf8.33 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา