นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 190 คน

เยี่ยมชม 168,729 คน

วารสาร/เอกสารเผยแพร่

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 74 เดือน มิ.ย. - ก.ค. 63

17 กันยายน 2563 106 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 74  เดือน มิ.ย. - ก.ค. 63

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
วารสารเทศบาล ฉบับที่ 73 เดือน เม.ย. - พ.ค. 63.pdf7.65 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา