นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 167,167 คน

วารสาร/เอกสารเผยแพร่

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 73 เดือน เม.ย. - พ.ค. 63

24 สิงหาคม 2563 120 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 73 เดือน เม.ย. - พ.ค. 63

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
วารสารเทศบาล ฉบับที่ 73 เดือน เม.ย. - พ.ค. 63.pdf7.65 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา