นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 145 คน

เยี่ยมชม 168,842 คน

วารสาร/เอกสารเผยแพร่

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 72 เดือน ก.พ. - มี.ค. 63

21 กรกฎาคม 2563 52 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 72 เดือน ก.พ. - มี.ค. 63

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
วารสารเทศบาล ฉบับที่ 72 เดือน ก.พ. - มี.ค. 63.pdf7.90 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา