นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 213 คน

เยี่ยมชม 168,819 คน

วารสาร/เอกสารเผยแพร่

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 71 เดือน ธ.ค. 62 - ม.ค. 63

21 กรกฎาคม 2563 51 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 71 เดือน ธ.ค. 62 - ม.ค. 63

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
วารสารเทศบาล ฉบับที่ 71 เดือน ธ.ค. 62 - ม.ค. 63.pdf8.00 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา