นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 104 คน

เยี่ยมชม 167,255 คน

วารสาร/เอกสารเผยแพร่

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 70 เดือน ต.ค. - พ.ย. 62

21 กรกฎาคม 2563 53 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 70 เดือน ต.ค. - พ.ย. 62

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
วารสารเทศบาล ฉบับที่ 70 เดือน ต.ค. - พ.ย. 62.pdf9.19 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา