นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 153 คน

เยี่ยมชม 168,681 คน

วารสาร/เอกสารเผยแพร่

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 69 เดือน ส.ค. - ก.ย. 62

5 พฤศจิกายน 2562 124 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 69 เดือน ส.ค. - ก.ย. 62

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
วารสารเทศบาล ฉบับที่ 69 เดือน ส.ค. - ก.ย. 62.pdf7.19 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา