นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 248 คน

เยี่ยมชม 168,661 คน

วารสาร/เอกสารเผยแพร่

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 68 เดือน มิ.ย. - ก.ค. 62

5 พฤศจิกายน 2562 128 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 68 เดือน มิ.ย. - ก.ค. 62

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
วารสารเทศบาล ฉบับที่ 68 เดือน มิ.ย. - ก.ค. 62.pdf8.67 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา