นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 272 คน

เยี่ยมชม 168,738 คน

วารสาร/เอกสารเผยแพร่

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 67 เดือน เม.ย. - พ.ค. 62

5 สิงหาคม 2562 173 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 67 เดือน เม.ย. - พ.ค. 62

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ace4a719a21f5b97f9202fde1a7ceac9ก.pdf954.96 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา