นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 145 คน

เยี่ยมชม 168,716 คน

วารสาร/เอกสารเผยแพร่

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 58 เดือน ต.ค. - พ.ย. 60

19 มิถุนายน 2562 109 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 58 เดือน ต.ค. - พ.ย. 60

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
8729ee084340ca49813e03363620c04aก.pdf781.90 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา