นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 149 คน

เยี่ยมชม 168,700 คน

วารสาร/เอกสารเผยแพร่

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 59 เดือน ธ.ค. 60 -ม.ค. 61

19 มิถุนายน 2562 103 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 59 เดือน ธ.ค. 60 -ม.ค. 61

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
19d330f4b89d44d15e43952619c2ac79ก.pdf928.00 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา