นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 154 คน

เยี่ยมชม 168,692 คน

วารสาร/เอกสารเผยแพร่

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 60 เดือน ก.พ. - มี.ค. 61

19 มิถุนายน 2562 74 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 60 เดือน ก.พ. - มี.ค. 61

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
85c74c5228c8dbec7150f2d0f3183c74ก.pdf846.94 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา