นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 154 คน

เยี่ยมชม 168,679 คน

วารสาร/เอกสารเผยแพร่

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 61 เดือน เม.ย. - พ.ค. 61

19 มิถุนายน 2562 67 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

วารสารเทศบาลเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 61 เดือน เม.ย. - พ.ค. 61

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
b0aa517c71e961d084364d1ca6f57113ก.pdf887.12 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา