นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 244 คน

เยี่ยมชม 168,659 คน

วารสาร/เอกสารเผยแพร่

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 62 เดือน มิ.ย. - ก.ค. 61

19 มิถุนายน 2562 81 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 62 เดือน มิ.ย. - ก.ค. 61

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
28cf187fc784a3d5ea9c9a312cc6be78ก.pdf818.67 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา