นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 166 คน

เยี่ยมชม 168,651 คน

วารสาร/เอกสารเผยแพร่

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 63 เดือน ส.ค. - ก.ย. 61

19 มิถุนายน 2562 97 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

วารสารเทศบาลเมืองคลองหลวง ฉบับที่ 63 เดือน ส.ค. - ก.ย. 61

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
วารสารเทศบาล ฉบับที่ 63 เดือน ส.ค. - ก.ย. 61829.07 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา